Enligt hinduismen har livets mening varit att uppnå Moksha. Att undvika återfödelsen och smälta ihop med den stora världssjälen, Brahman. Själen är en del av Brahman men människans själ är fast i livet och själavandringen. Att återfödas kan verka hoppfullt för många hinduer men i helheten är det en lidelse. När man når Moksha befrias ens atman (själen) blir ett med Brahman. Brahman är den heliga kraften och ser till att allt existerar och att kraften fortsätter att finnas i allt levande. 

Hinduer tänker sig Moksha som ett slags paradis, endast harmoni och fullständig lycka finns där. För att uppnå det här underbara måste man samla på sig tillräckligt bra Karma och följa dharma(deras moraliska lag som styr en hindus handlande). Ordet karma betyder handling, alla handlingar som en människa gör under sitt liv vägs ihop, när atman ska återfödas i en ny kropp. Man kan samla på sig karma på många olika sätt. Det sägs att det finns lika många vägar till Moksha som det finns hinduer i världen. Varje människa väljer precis vilket sätt som passar henne bäst. 

Visningar: 0

Swami Sivanandas lära kan summeras i sex ord:

"Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize".

© 2018   Created by Sukadev Bretz.   Drivs med tekniken bakom

Rapportera en händelse  |  Användarvillkor